Titelpagina voor: Den eersten boeck ghemaeckt opde twee Colomnen Dorica en Ionica, Hans Vredeman de Vries, 1565

Titelpagina voor: Den eersten boeck ghemaeckt opde twee Colomnen Dorica en Ionica, Hans Vredeman de Vries, 1565

letterpress printing, h 265mm × w 330mm More details

This work belongs to Album met piëdestals, postamenten, hoofdgestellen, consoles, kapitelen, gevels en vensters in de Dorische, Ionische, Korinthische, Composiete en Toscaanse Orde (BI-1897-970)