De PvdA partijtop bespreekt de verkiezingsuitslagen, Jan Everhard, 1981