" .... dat deze Conferentie moge strekken tot eer en zegen voor Indonesië en het uitgangspunt moge blijken van een nieuwe ontwikkeling, waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volken vruchtbare samenwerking moge volgen .... ", Regeringsvoorlichtingsdienst, 1949

" .... dat deze Conferentie moge strekken tot eer en zegen voor Indonesië en het uitgangspunt moge blijken van een nieuwe ontwikkeling, waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volken vruchtbare samenwerking moge volgen .... ", Regeringsvoorlichtingsdienst, 1949

gelatin silver print, h 168mm × w 227mm More details

This work belongs to R.T.C. Een fotografisch overzicht van de Ronde Tafel Conferentie samengesteld door de Regeringsvoorlichtingsdienst 's-Gravenhage 1949 (NG-680)