Twee ossen voor een ploeg, Richard Tepe, c. 1900 - c. 1930