Portret van een jonge vrouw met een hoed, Tip-Top (fotostudio), c. 1910 - c. 1920