Portret van Willem Jacob Hofdijk, Petrus Johannes Arendzen, 1856 - 1888