Zes zeilschepen op open zee, Reinier Nooms, 1650 - before 1705