Aanbieden van de immortellenkrans door jonkvrouw Hortense de Boer aan de prins van Oranje, Franciscus Bernardus Waanders, in or after 1831

Aanbieden van de immortellenkrans door jonkvrouw Hortense de Boer aan de prins van Oranje, Franciscus Bernardus Waanders, in or after 1831

paper, h 440mm × w 525mm More details