Koning omhelst een jonge vrouw, Johannes Philippus Lange, 1820 - 1849