't Nieuwe Testament verbeelt zig hier figuriglijk / Voor u niewgier'ge jeugd / wel leest het dan geduriglijk, weduwe Hendrik van der Putte, 1765 - 1767

't Nieuwe Testament verbeelt zig hier figuriglijk / Voor u niewgier'ge jeugd / wel leest het dan geduriglijk, weduwe Hendrik van der Putte, 1765 - 1767

letterpress printing, h 315mm × w 424mm More details