Landschap met jagers, Leendert Brasser, after Jan van Goyen, 1727 - 1793