Doedelzakspeler, Nicolaes Pietersz. Berchem, 1645 - 1650