Zoo leert historie prent en blaan / Der vadren deugd en grootsch bestaan. / Hunne offers 't vaderland gebracht, / Bewondert nog het nageslacht, Gerrit Oortman, 1806 - 1837

Zoo leert historie prent en blaan / Der vadren deugd en grootsch bestaan. / Hunne offers 't vaderland gebracht, / Bewondert nog het nageslacht, Gerrit Oortman, 1806 - 1837

letterpress printing, h 423mm × w 334mm More details