Verschillend werk, door 't brein des menschen uitgedacht, / En nut tot oefening der menschelijke kracht, / Vertoonen wij, o jeugd! hier weêr aan uw gezigt, / En wijzen u die aan in weinig reeglen dicht, I.I. de Lanier, 1822 - 1849

Verschillend werk, door 't brein des menschen uitgedacht, / En nut tot oefening der menschelijke kracht, / Vertoonen wij, o jeugd! hier weêr aan uw gezigt, / En wijzen u die aan in weinig reeglen dicht, I.I. de Lanier, 1822 - 1849

letterpress printing, h 320mm × w 394mm More details