De dappre krijger, onder vaderlandsche vanen, / Weet zich het pad des roems op 't veld van eer te banen, / Maar zoo hij zegeviert en als verwinnaar keert, / Is 't vrede, en geen' krijg, dien 't heldenhart begeert, Mindermann & Co., 1822 - 1849

De dappre krijger, onder vaderlandsche vanen, / Weet zich het pad des roems op 't veld van eer te banen, / Maar zoo hij zegeviert en als verwinnaar keert, / Is 't vrede, en geen' krijg, dien 't heldenhart begeert, Mindermann & Co., 1822 - 1849

letterpress printing, h 410mm × w 330mm More details