Deez' zes paar schetsen in dit prenttafreel wil toonen, / Wat men van het begin des jaars komt bij te woonen, / Tot aan het eind', en wat in elke maand geschiedt, / Gelijk ge, o jeugd! hier in deez' twaalf maanden ziet, P.C.L. van Staden, 1850 - 1870

Deez' zes paar schetsen in dit prenttafreel wil toonen, / Wat men van het begin des jaars komt bij te woonen, / Tot aan het eind', en wat in elke maand geschiedt, / Gelijk ge, o jeugd! hier in deez' twaalf maanden ziet, P.C.L. van Staden, 1850 - 1870

letterpress printing, h 370mm × w 294mm More details