Portret van een kunstenaar staand achter de ezel, Ferdinand Oldewelt, 1888