Twee figuren bij een ezel, Jacob Hoolaart, 1728 - 1789