Camilla, de zuster van paus Sixtus V, kust geknield zijn voet, Jan Luyken, 1697