Vier boeren in een interieur, Arnold Houbraken, 1670 - 1719