Drie huizen op een rots, Allaert van Everdingen, 1631 - 1675