Dorpsgezicht met roeiboot, Allaert van Everdingen, 1631 - 1675