Vissers op het strand, Simon de Vlieger, 1610 - 1653