Alliantie met Frankrijk, 1792, Daniël Vrijdag, after Jacobus Buys, 1792