Christus in Gethsemane, Crispijn van den Broeck, 1576