Studie, mogelijk van een aap, Isaac Israels, 1923 - 1934