Javaanse danser in kleermakerszit, mogelijk Raden Mas Jodjana, Isaac Israels, 1923 - 1934