Sokkel van het beeld van Perseus en Medusa op het Piazza della Signoria te Florence, Isaac Israels, after Benvenuto Cellini, 1923 - 1934