Mozes helpt de dochters van Jetro, Crispijn van den Broeck, 1534 - 1591