Found:


Het begin van de zeeslag bij…

Georg Mathäus Probst, after A. Rooland, after Mathias de Sallieth, 1781 - 1788

Einde van de zeeslag bij…

Georg Mathäus Probst, after A. Rooland, after Mathias de Sallieth, 1782 - 1788

Ontzet van Gibraltar, 1705

Johann Jakob Kleinschmidt, after Paul Decker (I), after Paul Decker (II), 1712 - 1715

Zeeslag bij Cadiz, 1781

Joseph Marianus, after Mathias de Sallieth, 1781 - 1788

Het begin van de zeeslag bij…

Joseph Marianus, after Mathias de Sallieth, 1781 - 1788

Ontzet van Turijn, 1706

Johann August Corvinus, after Paul Decker (I), after Paul Decker (II), 1712 - 1715

Zeeslag bij Malaga, 1704

Johann August Corvinus, after Paul Decker (I), 1712 - 1715

Zeeslag in de baai van Vigo, 1702

Johann August Corvinus, after Paul Decker (I), after Paul Decker (II), 1712 - 1715

Verovering van Gibraltar, 1704

Johann August Corvinus, after Paul Decker (I), 1712 - 1715

Ontzet van Gibraltar, 1705

Johann Jakob Kleinschmidt, after Paul Decker (I), after Paul Decker (II), 1712 - 1715

Bestorming en verovering van Gaeta,…

Johann August Corvinus, after Paul Decker (I), after Paul Decker (II), 1712 - 1715

Zeeslag bij Cadiz, 1781

Georg Mathäus Probst, after A. Rooland, after Mathias de Sallieth, 1781 - 1788