Found:


Johan van Oldenbarnevelt knielt…

Bernard Picart, after Jan Luyken, 1728

Cassandra voorspelt de ondergang…

Bernard Picart (workshop of), after Bernard Picart, 1731

Penning met het portret van…

Bernard Picart (workshop of), after Bernard Picart, 1712

Aristaeus vangt Proteus

Bernard Picart (workshop of), 1733

Putti in een bibliotheek

Bernard Picart (workshop of), after Bernard Picart, 1712

Allegorie op de levensfases van de…

Bernard Picart (workshop of), after Nicolas Poussin, 1693 - 1710

Penning met het portret van paus…

Bernard Picart, after anonymous, 1713 - 1763