Found:


Model of a Water Cask

Rijkswerf Hellevoetsluis, 1830

On display in room 0.13

Three Blocks and a Luff Tackle

Rijkswerf Vlissingen, Rijkswerf Willemsoord, Rijkswerf Hellevoetsluis, 1861 - 1865

Model of a Crane for Stepping Masts

's Lands Werf Hellevoetsluis (possibly), Rijkswerf Hellevoetsluis (possibly), c. 1790 - c. 1820

Model of a Pilot Vessel

Rijkswerf Hellevoetsluis, 1836

On display in room 0.13

Model of a Masting Sheer

Rijkswerf Hellevoetsluis (possibly), c. 1818

Model of a Crane for Stepping Masts

's Lands Werf Hellevoetsluis (possibly), Rijkswerf Hellevoetsluis (possibly), c. 1790 - c. 1820

Gunlock (Percussion)

Rijkswerf Hellevoetsluis, 1857

Model of a Chain Flange of a…

Rijkswerf Hellevoetsluis (possibly), 1860

Luff Tackle

Rijkswerf Hellevoetsluis, 1861 - 1865