Zie hier, ô Jeugd! het lot des…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813

Dieren en planten

erven weduwe Cornelis Stichter, 1784 - 1813

Zie, jeugd! den nyvren boer, niet…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813

Vermaakt u met deez'…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1770 - 1797

Deeze os, zo groot en vet hy is, /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813

Deez' dieren, toonen zich als…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1770 - 1797

Zie, Jeugd! hoe zich Urbaan…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813

Elk doet wat hy verkiest in 't…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813

'T vermaaklyk tydverdryf, zo noemt…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813

Dieren en planten

erven weduwe Cornelis Stichter, 1784 - 1813

Voor kindren die het exerceeren /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813

Zo wat van kindren speelbedryven, /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1770 - 1797