Found:


Rest on the Flight into Egypt

Jacob de Gheyn (II), after Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1596 - 1652

Drinkende man en vrouw

Nicolaes de Bruyn, 1581 - 1656

Evangelist Marcus

Jacob de Gheyn (II) (workshop of), after Jacob de Gheyn (II), 1596 - 1652

Manasse als berouwvolle zondaar

Jacob de Gheyn (II) (workshop of), after Karel van Mander (I), 1595 - 1596

De leeuw

Jacob de Gheyn (II), 1588 - 1592

Het element vuur

Jacob de Gheyn (II) (attributed to), after Karel van Mander (I), 1588 - 1592

Annunciatie

Jacob de Gheyn (II), after Abraham Bloemaert, 1593

Het element water

Jacob de Gheyn (II) (attributed to), after Karel van Mander (I), 1588 - 1592

Allegorie op de goede staat

Jacob de Gheyn (II), after Karel van Mander (I), 1588

Godenbanket tijdens de bruiloft van…

Jacob de Gheyn (II), after Crispijn van den Broeck, 1589

Terugkeer van de vlucht naar Egypte

Jacob de Gheyn (II), after Karel van Mander (I), 1590 - 1594

Paulus als berouwvolle zondaar

Jacob de Gheyn (II) (workshop of), after Karel van Mander (I), 1595 - 1596