Afbeelding van de nieuwgebouwde…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1771 - 1804

Afbeelding van de Buiten-Amstel /…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

O jeugd! gy ziet hier ernst en…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

Het daaglyks werk der…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1771 - 1804

Beschouw dit kinderspel tot uw…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

Zomer- en wintervreugd

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

Duifjes en Willemyntjes…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

Gy, Kind'ren, die uw oog op deeze…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1757 - 1787

Het meest, ô jeugd! dat gy hier…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

De vermaakelyke vasten-avond vreugd

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, anonymous, 1761 - 1804

Hier heb je 't leven en bedryf, van…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804