Watersnood te Oosthuizen na…

Noach van der Meer (II), 1775 - 1776

Het Bloedbad van Naarden, 1572

Noach van der Meer (II), in or after 1752

Roem

Noach van der Meer (II), after Jacobus Buys, 1777

Het Bloedbad van Naarden, 1572

Noach van der Meer (II), in or after 1752

Inhuldiging van Willem Frederik,…

Noach van der Meer (II), after C. van Waard, 1814

Allegorie op de dapperheid van de…

Noach van der Meer (II), after Adrianus Gerardus van Schoone, 1817

Allegorie op de Slag bij Waterloo,…

Noach van der Meer (II), after Adrianus Gerardus van Schoone, 1817

Monument voor Hendrik Hooft…

Noach van der Meer (II), after Daniël Kerkhoff, 1794