Eight Children by a Sloop, North…

Adolphe Burdet (circle of), c. 1922 - c. 1930

Stereofoto

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1935

Stereofoto

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1935

Stereofoto

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1935

Stereofoto

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1935

Gezicht op een bergwand, doorsneden…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930

Bloemen achter een huis

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930

Gezicht in een park, met op de…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930

Gezicht op bloembollenvelden

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930

Hoekje van een tuin met bloemen…

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930

Gezicht over water in een bos

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930

Gezicht op een chalet in de sneeuw

Adolphe Burdet (circle of), 1907 - 1930