Op de drempel zittende hond

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Boerenkar met lading

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Jongen met een paard en hond

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Twee soldaten te paard op weg

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Oude man met twee kinderen en een…

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Twee vrouwen bij een waterpomp

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Vrouw met een kind aan de hand

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Liggende hond voor een muurtje

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Drie soldaten pauzeren bij een…

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Man in harnas met helm op het hoofd

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Twee mannen met wandelstok en hoge…

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Stalinterieur met twee paarden

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867