Found:


De dwerg Justus Rommelkop, 1720

Pieter van Buysen jr., after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720

De dwerg Hans van Groten hoven…

Pieter van Buysen jr., after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720

De dwerg Rusticus Schermutsius,…

Pieter van Buysen jr., after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720

De dwerg Slenderhenkius van…

Pieter van Buysen jr., after Jacob Folkema, 1718 - 1720

De dwerg Roelandus Blitzzoon, 1720

Pieter van Buysen jr., after Wilhelmus Koning, after Aernout Naghtegael, after Martin Engelbrecht, 1716 - 1720

De dwerg Jordaen van Ledig, 1720

Pieter van Buysen jr., after Jacob Folkema, 1718 - 1720