Twee mannenhoofden met tulband

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Oude man met vissershoed

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Man met hond

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Hut onder een boom

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Portret van een man

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Paard met slee

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803

Kop van een kameel

Paulus Charles Gerard Poelman, after Stefano della Bella, 1803 - 1810

Kop van een kameel

Paulus Charles Gerard Poelman, after Stefano della Bella, 1803 - 1810

Hut onder een boom

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Paardenkop

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Twee paardenkoppen

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846

Paardenkop

Paulus Charles Gerard Poelman, 1803 - 1846