Grafmonument met opgebaarde man in…

Johannes of Lucas van Doetechum, after Cornelis Floris (II), 1557

Vlakdecoratie: frame van rolwerk en…

Johannes of Lucas van Doetechum, after Cornelis Floris (II), 1557

Waterput onder kolonnade met…

Johannes of Lucas van Doetechum, after Hans Vredeman de Vries, c. 1574

Trofee met metselaarsgereedschap

Johannes of Lucas van Doetechum, after Hans Vredeman de Vries, 1572

Vlakdecoratie: basement met rolwerk…

Johannes of Lucas van Doetechum, after Cornelis Floris (II), 1557

Kleine gebogen wapentrofee

Johannes of Lucas van Doetechum, after Hans Vredeman de Vries, 1572

Cartouche omgeven door grotesken,…

Johannes of Lucas van Doetechum, after Hans Vredeman de Vries, c. 1555 - c. 1560

Cartouche in omlijsting van rolwerk…

Johannes of Lucas van Doetechum, after Hans Vredeman de Vries, 1558 - 1608

Muziekinstrumenten

Johannes of Lucas van Doetechum, after Hans Vredeman de Vries, 1572

Landschap met de heilige Hieronymus

Johannes of Lucas van Doetechum, after Lucas Gassel, 1560 - 1564

Vrijstaand grafmonument met…

Johannes of Lucas van Doetechum, after Cornelis Floris (II), 1557