Found:


Ochtend: musicerend paar

Crispijn van de Passe (I) (attributed to), after Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637

De ochtend

Jan Saenredam, after Hendrick Goltzius, 1679 - 1726

De ochtend

Jan Saenredam, after Hendrick Goltzius, 1670 - 1726

De ochtend

Jan Saenredam, after Hendrick Goltzius, 1630

Ochtend

Adriaen Collaert, after Maerten de Vos, 1590 - 1597

Kindertijd

Hieronymus Wierix, after Ambrosius Francken (I), 1563 - 1584

Aurora

Francesco Antonio Meloni, after Carlo Cignani, 1713

Dageraad

anonymous, after Johann Sadeler (I), after Dirck Barendsz., 1667 - 1736

Aurora (after Boucher)

François Boucher (copy after), after 1769 - before 1825

Dageraad

Johann Sadeler (I), after Dirck Barendsz., 1582