Het Gezicht

Andries Both, 1620 - 1638

Prentverkoper

Jan van Somer, 1675 - 1696

Prentverkoper

Jan van Somer, 1655 - 1700

Twee straatverkopers

François Boucher, 1727 - 1755

De koekverkoper

Louis Marin Bonnet, after François Boucher, 1757 - 1763

"Strawberries, all ripe! All ripe!"

John Thomson, c. 1876 - in or before 1877

Covent Garden Flower Women

John Thomson, c. 1876 - in or before 1877

The seller of shell-fish

John Thomson, c. 1876 - in or before 1877

"Mush-fakers" and ginger-beer…

John Thomson, c. 1876 - in or before 1877

Halfpenny Ices

John Thomson, c. 1876 - in or before 1877

Street Doctor

John Thomson, c. 1876 - in or before 1877

Dealer in fancy-ware

John Thomson, c. 1876 - in or before 1877