Found:


Rachel verbergt de beelden voor…

Dirck Volckertsz. Coornhert (attributed to), after Maarten van Heemskerck, 1549

Kindermoord te Betlehem

Dirck Volckertsz. Coornhert, after Maarten van Heemskerck, 1551

Kwijtschelding van de schuld van de…

Dirck Volckertsz. Coornhert, after Maarten van Heemskerck, 1554 - 1612

Derde voorwendsel: pas getrouwd

Dirck Volckertsz. Coornhert, after Maarten van Heemskerck, 1581 - 1633

Dwaasheid van lust

Dirck Volckertsz. Coornhert, after Willem Thibaut, 1532 - 1590

Gevangename van Frans I tijdens de…

Dirck Volckertsz. Coornhert (possibly), after Maarten van Heemskerck, 1570 - 1650

Salomo en de koningin van Seba

Dirck Volckertsz. Coornhert, after Frans Floris (I), 1557

Isaak zegent Jakob

Dirck Volckertsz. Coornhert (attributed to), after Maarten van Heemskerck, 1549

Wijn en lust nemen bezit van het…

Dirck Volckertsz. Coornhert, after Maarten van Heemskerck, 1551

Tamar toont het onderpand

Dirck Volckertsz. Coornhert (attributed to), after Maarten van Heemskerck, c. 1549

The Inconstancy of Fortune; It is…

Dirck Volckertsz. Coornhert (attributed to), after Maarten van Heemskerck, after c. 1560 - before 1590

Maaltijd van de godsman en de oude…

Dirck Volckertsz. Coornhert (attributed to), after Maarten van Heemskerck, 1548 - 1554