Found:


View in Dordrecht

Johannes Schoenmakers, 1819 - 1821

Ships in a Turbulent Sea

Johannes Christiaan Schotel, 1826

Knielende man met hoed, die water…

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Staande vrouw met hoed, die een…

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Duinlandschap

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Vrouw op klompen met mand,…

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Marine met rechts twee…

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Vissersboot op een woelige zee, met…

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Schepen aan de kust

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Staande melkvrouw, die melk uitgiet…

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838

Knielende man, en profile

Johannes Christiaan Schotel, 1797 - 1838