Found:


Portret van Johan de Liefde

Lambert Visscher, after Bartholomeus van der Helst, 1668 - 1690, print, RP-P-OB-70.329

Portret van Cornelis Tromp

Lambert Visscher, after Ferdinand Bol, 1665 - 1702, print, RP-P-OB-70.332

Portret van Johan de Liefde

Lambert Visscher, after Bartholomeus van der Helst, 1668 - 1690, print, RP-P-OB-70.331

Portret van Aert Jansz. van Nes

Lambert Visscher, after Bartholomeus van der Helst, 1668 - 1690, print, RP-P-BI-1828X

Portret van Johan de Liefde

Lambert Visscher, after Bartholomeus van der Helst, 1668 - 1690, print, RP-P-OB-70.330