Drie ganzen

Simon de Vlieger, 1610 - 1653, print, RP-P-OB-5652

Drie ganzen

anonymous, after Simon de Vlieger, 1610, print, RP-P-1882-A-6238

Gans

Jean Bernard, 1816, drawing, RP-T-1904-256

Bertoldino bindt twee ganzen aan…

Giuseppe Maria Crespi, 1710 - 1715, print, RP-P-1959-640

Twee ganzen

Jan Mankes, 1900 - 1920, drawing, RP-T-1981-365

Gezicht op Langenschwalbach

Matthäus Merian (I), after Anton Mirou, 1620, print, RP-P-2005-252

Studieblad met ganzen

Julie de Graag, 1887 - 1924, drawing, RP-T-1954-507

Gans

Gerrit Willem Dijsselhof, 1876 - 1924, drawing, RP-T-1963-355