Found:


Hoofdletters R, S, T en U

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, print, RP-P-OB-1150

Hoofdletters E, F, G, en H

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, print, RP-P-OB-1147

Hoofdletters I, K, L en M

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, print, RP-P-OB-1148

Hoofdletters X, Y, Z en T

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, print, RP-P-OB-1151

Hoofdletter B

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, print, RP-P-OB-1146

Hoofdletters N, O, P en Q

Israhel van Meckenem, 1455 - 1503, print, RP-P-OB-1149

Letter E met drie zittende kinderen

Hans Holbein (II), 1522 - 1526, print, RP-P-OB-4508C

Letter I met twee kinderen op…

Hans Holbein (II), 1522 - 1526, print, RP-P-OB-4508F

Letter S met kind spelend op…

Hans Holbein (II), 1522 - 1524, print, RP-P-OB-4508L

Letter A en twee kinderen

Hans Holbein (II), 1522 - 1526, print, RP-P-OB-4508A