Found:


Portret van Anne Mieke Eggenkamp,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-26

Portret van Len Rothe,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-96

Portret van Glenn Ulrich Pont,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-31

Portret van Joke van Gemert,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-59

Portret van M. Baardman, huisvrouw…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-2

Portret van Peace Ben, politiek…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-77

Portret van Gérú Sommerdijk,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-24

Portret van Lee Bridges,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-46

Portret van Elma Bergshoeff,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-43

Portret van Gielt Algra,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-92