Found:


Portret van Gielt Algra,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-92

Portret van Glenn Ulrich Pont,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-31

Portret van Peace Ben, politiek…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-77

Portret van Madhu, botanicus -…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-71

Portret van Teun van der Heijden,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-81

Portret van L.H. v.d. Meyde,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-82

Portret van Marcos Mathias,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-21

Portret van Terence James,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-52

Portret van Lee Bridges,…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-46

Portret van Fred Boven, beeldend…

Stephan Vanfleteren, 1999 - 2000, documentary photographs, NG-2000-65-39